Отчетен доклад ЛК Добрич 2016-2017

10 May, 2018

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

 

за дейността на „Лайънс - клуб Добрич” гр. Добрич

за първо полугодие на Лайънс година 2016 - 2017

 

На 2 ноември 2016 година Лайънс клуб Добрич стартита дейността си по трите приоритетни програми.

 

През Лайънс година 2016 – 2017 се извършиха профилактични скрининг прегледи на зрението на всички деца от детските градини в селата Карапелит, Батово, Одърци, Стожер, Божурово, Победа, Стефаново и Хитово, община Добричка.

 

Нова инициатива от 2012 г. е проекта за провеждане на профилактични прегледи за гръбначни изкривявания на децата от 1 до 3-ти клас в училищата в гр. Добрич. Те се провеждат съвместно с Диагностично-консултативен център - 2 гр. Добрич. За за първо полугодие на Лайънс година 2016 – 2017 са прегледани 137 деца от първи, втори и трети клас от ОУ ”Хан Аспарух” – гр. Добрич. Констатира се, че има увреждания на около 27,01 % от децата, или всяко трето дете е с увреждания. В Центърове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания № 1, 2 и 3 са прегледани общо 23 деца. Констатацията е че има увреждания на около 47,83 % от децата, или всяко второ дете е с увреждания.

 

Най-новата инициатива на ЛК Добрич е осъществяване на „Проект за превенция на зрителните усложнения при деца и юноши с инсулинозависим диабет". В България всяка година се разболяват 10-15 на всеки 1000 хиляди деца, от тях едно или две кърмачета. В момента болните деца до 18 годишна възраст в България са 2 500 бр. Заболяването зачестява и отбелязва връх в пуберитета. Заболяването настъпва в резултат на дефект в инсулиновата секреция /инсулинозависим диабет тип 1/, нарушение в действието на инсулина /т. нар. диабет тип 2/, свързан най-често със затлъстяване или и двете. В повечето случаи детския диабет е инсулинозависим - болните деца не могат да живеят без допълнително доставен инсулин. На съвременния етап диабет тип 1 не може да бъде профилактиран и развитието му не може да бъде предотвратено. Лечението с инсулин остава единствената форма за лечение на децата и юношите с диабет тип 1.

За целта на проекта ЛК Добрич закупи професионални устройства за краткотрайно периодично приложение - глюкомери, представляващи пластмасов чип съдържащ сензор, поставен в подкожното пространство. Тези глюкомери правят измервания на всеки 5 минути, или 288 броя за денонощие и предават данните на други приемни устройства, или инсулинова помпа. Сензорите се сменят на няколко дни, най-често 5, а данните се прехвърлят на компютър и се обработват с помощта на специализирана програма. В резултат на данните, събрани по този начин се изготвя план за диабетните грижи така, че зрителните и другите видове усложнения да бъдат максимално отдалечени във времето и дори да бъдат избегнати. През отчетната 2015-2016 година са изразходвани около 12000,00 (дванадесет хиляди) лева за закупуване на техника (компютър и цветен принтер) и консумативи. Прегледите се извършват от два до три пъти в годината в зависимост от здравословното състояние на изследваните деца. Програмата е обхваща всички деца, които са на отчет в Добричка област, като стартира с 25 деца, а към настоящия момент децата са тридесет.

 

Верни на идеята за подпомагане на хората със зрителни проблеми, незрящите и слепи хора, ЛК Добрич полага ежегодна грижа за трите клуба в града: Териториална организация на слепите, Клуб „Детелина" на сляпоглухите и Хобисклуб на слепи хора с допълнителни увреждания, както и на отделни техни членове. Разходите в тази насока са не по-малко от 2000,00 (две хиляди лева) годишно. Ежегодно през м. октомври по повод празника на „Белия бастун" /изобретен през 1930 г. от президента на ЛК Пеория, Илинойс/, на специално организирани тържества ние връчваме подаръци бастуни за незрящите членове на клубовете. С благотворителните средства, събрани от ЛК Добрич извършваме ремонт и поддръжка на клубните им сгради, закупуване на аудио и компютърна техника. По повод честване на този ден, през 2016 г. на трите клуба бяха връчени по 200,00 лв.

През годините на своето съществуване изградихме традицията за подпомагане на културни и духовни мероприятия в  гр. Добрич. С 400,00 лв. спонсорирахме балетно студио „Палитра” - гр. Добрич.

Включихме се в акцията под наслов „Лайънс в помощ на ближния” във връзка с бедствието, сполетяло нашите сънародници в с. Хитрино, област Шумен, дарихме 1000,00 лв., с цел осигуряване на храна, вода и вещи от първа необходимост.

Във връзка с една от приоритетните дейности на Лайьнс клуб Добрич, а именно превенцията и ранното диагностициране на диабета, както и подпомагане мониторинга на болни от диабет деца проведохме среща на обществеността на гр. Добрич с д-р Людмила Емилова - специалист по вътрешни болести, кардиология, ревматология и здравен мениджмънт, собственик на клиника, работеща по методите на природонаучната медицина. Събитието се проведе на 29.11.2017 год.

Учредихме четири награди от по 200,00 лв. на параспортисти, републикански шампиони.

Усмивки изгряха в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 1, 2 и 3 в гр. Добрич.

            В студените декемврийски дни Лайънс клуб Добрич и студентският клон на Лайънс стоплиха сърцата на децата от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – 1, 2 и 3 в гр. Добрич.

            Един незабравим следобед на 11.12.2016 г., изпълнен с много танци, игри и подаръци, остави прекрасен спомен в съзнанието на децата. Детска дискотека, търсене на коледно съкровище и събиране на коледни звезди бяха само част от забавленията, които накараха децата от дома да се усмихнат и да запомнят този ден. Лайнс клуб Добрич грижовно подготви вкусни лакомства и пакети пълни с ученически пособия, които да помогнат децата по време на обучението им.

Под мотото „Осемнадесет години ние служим“ Лайьнс клуб Добрич отпразнува  своя 18-ти рожден ден в комплекс Албена. Гости на събитието бяха дистрикт управителя на Дистрикт 130 България Момчил Корназов, кметът на град Добрич  Йордан Йорданов, народните представители Живко Мартинов и Йордан Апостолов, приятелите от Лайьнс клубовете от Варна, Варна - Академика, Габрово и Силистра, както и членове на Ротари клубовете Добрич, Балчик и Каварна. Поздравителен адрес  изпрати Областният управител  Детелина Николова.

 

 В своето приветствие дистрикт  управителят на Дистрикт 130 България Момчил Корназов заяви, че клубовете в другите  градове има на какво да се научат от дейността на Добричкия Лайьнс клуб, защото за 35 пореден път провеждат толкова грандиозно събитие, събирайки толкова много хора с мисъл за благотворителност и милосърдие в помощ на уязвимите хора.

Водени от желанието да станат съпричастни с каузата  да се осигурят повече средства за осъществяването на трите приоритетни програми по които работи клуба бяха събрани  15 867 лв.

В кадрово отношение основният личен състав се запази, като напусналите клуба се заменят с нови членове, имащи желание да работят по линия на благотворителността. Поради липсата на висши учебни заведения в града на практика е затруднено привличането на нови млади и талантливи членове на клуба, въпреки, че се работи и в тази насока.

Зад тази суха статистика, която има материално изражение, стои непрестанния труд на членовете на клуба за идеята. Считам, че за дейността на един клуб трябва да се съди по постигнатите резултати, от реалната им полза за хората, а те от своя  страна ни дават правото да изпитваме чувство на гордост и лична удовлетвореност за свършеното.

         С делата си „Лайънс - клуб Добрич” гр. Добрич заема достойно място в обществения живот на града и се ползва с нужното уважение и подкрепа.

 

Президент на ЛК Добрич

За периода 2016 – 2017 година

Ивайло Милев

Коментари (0)

Вашият коментар :